Pelikasvatus

Lasten hallittua pelaamista ja myönteistä mediasuhdetta aikuiset saavat tuettua parhaiten siten, että suhtautuminen peleihin on avointa ja uteliasta. Myös lapsen ikätasolle sopiviin pelikulttuureihin kannattaa tutustua. Kodissa saatetaan pohtia sitä, millainen pelisisältö on pienelle pelaajalle sopivaa ja mietitään keinoja tasapainoisen pelaamisen tukemiseen. Lapsen taidot hallita omaa pelaamistaan kehittyvät vähitellen. Pelikulttuurien ymmärrys kasvaa vähitellen aikuisen tuella. Pienen lapsen kanssa pelaamista onkin hyvä harjoitella vähitellen ja mikä tärkeintä, yhdessä. Aikuinen antaa mallin pelaamiselle ja yhdessä kokeileminen keskustellen auttaa lasta ymmärtämään pelaamista. Lapselta kannattaakin kysellä, minkälaista peliä on kiva pelata, ja millainen olo pelaamisesta tulee. Näin lapsi oppii tiedostamaan myös pelaamiseen liittyviä tunteitaan.

Lasta kiinnostavat pelit

Lapsen halutessa pelata jotain peliä aikuisen kannattaa tutustua peliin ensin. Tietokone- ja konsolipeleissä on ikäraja kertomassa siitä, jos pelissä on haitallista sisältöä. Ikärajoituksia voi tulla esimerkiksi pelin sisältämän väkivallan takia. Mobiilipeleissä sovelluskaupassa voi tutustua eri vaihtoehtoihin ja pelien kuvauksiin. Ilmaispelit saattavat sisältää mainoksia, jotka eivät kuulu ikärajojen piiriin. Näin ollen pienille lapsille sopivassa ilmaispelissä, joka on mainosrahoitteinen, saattaa tulla kesken pelin mainos, joka ei ole lapsen ikätasoon sopiva. Peleihin voi tutustua myös YouTuben pelivideoita katselemalla. Tällöin pelin tunnelmasta ja maailmasta saa hyvän käsityksen. Peliä kannattaa pelata etukäteen, tällöin pelistä saa paremman käsityksen, ja lasta on helpompi neuvoa ja tukea tarvittaessa. Usein aikuiset suosittelevat lapselle sellaisia pelejä, joista arvelevat olevan lapselle hyötyä tai iloa. Oppimispelejä kannattaakin tarjota lapselle kokeiltavaksi. Oppimispeleissä voidaan harjoitella esimerkiksi kirjaimia tai numeroita. Lapsi saa pelien kautta oivalluksia ja pääsee harjoittamaan ongelmanratkaisukykyä joko yksin tai yhdessä toisten pelaajien kanssa.

Pelataan yhdessä

Yhteiset pelihetket ovat lapsille usein onnellisia tapahtumia, ja usein lapsi toivoo yhteistä peliaikaa perheen aikuisen kanssa. Näitä toiveita kannattaa kuunnella. Yhteiset kokemukset säilyvät muistoissa kauan. Yhdessäolon lisäksi lapsi kokee, että aikuista kiinnostaa lapsen kanssa pelaaminen. Lapsen mediataidot vahvistuvat samalla. Aikuisen esimerkki opettaa lasta pelaamaan ja ratkomaan pelin haasteita. Taidoista on hyötyä sekä vuorovaikutuksessa että digitaalisessa kulttuurissa. Vaikka kasvattaja ei itse pelaisi, muistaa jokainen omasta lapsuudestaan miten palkitsevaa oli leikkiä, oivaltaa ja huomata, kuinka reaktionopeus kehittyy. Perinteisten pelien lisänä digitaaliset pelit ovat kehittyvää ja elävää digitaalista leikkiä. Digitaaliset pelit tuovat vaihtelua, mutta kannattaa huolehtia, ettei lapsi sujahda pelkästään digitaaliseen maailmaan.

Perheen pienimpien huomioiminen pelihetkissä

Mikäli perheessä on eri-ikäisiä lapsia, kannattaa huolehtia siitä, ettei perheen pienimmät altistu ikätasolleen sopimattomille asioille. Tämä vaatii huoltajalta vaivannäköä, sillä pienimmille täytyy keksiä jotain muuta tekemistä silloin, kun isommat pelaavat pelejä, jotka eivät sovi pienten silmille. Huoltajan pitää huomioida lapsen läsnäolo ja myös oman mediankäytön vaikutukset perheen arkeen ja vuorovaikutustilanteisiin. Aikuinen antaa pelaamisellaan ja sovellusten käyttämisellä lapsille mallin. Keskittyessään omiin askareihin lapsi saattaa tuntea olonsa laiminlyödyksi. Kannattaa myös miettiä, mitä lapselle kertoo aikuisten peleistä. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei pieni lapsi ala kuvittelemaan, että K-18 pelit ovat jotain erityisen hienoa ja he voisivat huoletta pelata niitä. Pelaamisesta on myös monia hyötyjä. Pelit ovat suosittu ja kehittävä harrastus, ja lapsi oppii pelien kautta myös sosiaalisia taitoja. Peleistä voi tulla lapsen kasvaessa myös intohimon kohde ja keino määritellä identiteettiä. Kannattaa huomioida myös se, että pelaamalla nuori pysyy mukana teknologian kehityksessä. Pelien kautta voidaan myös käsitellä vaikeitakin teemoja. Pelit ovat myös perhettä yhdistävää toimintaa. Lasten kasvaessa nuoriksi ei aikuisen seura enää välttämättä kelpaa peliseuraksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

.